nákupní košík

Produkty v košíku: 0

Cena včetně DPH: 0,- Kč

Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě PALM Crete. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel), vznikající:

· z kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva), týkající se pouze nákupu dále neupraveného zboží z internetového obchodu PALM Crete

· ze smlouvy o dílo (dále jen smlouva o dílo), týkající se nákupu upraveného zboží z internetového obchodu PALM Crete, a to podle dohodnutých podmínek

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, podle novely občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Prodávající:

PALM Crete – Lenka Kocandová

Větrná 872

672 01 Moravský Krumlov

Lenka.kocandova@palmcrete.cz

+420 732 120 450

+420 539 003 020

Kupující:

Jiná fyzická nebo právnická osoba.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Zboží prodávané v internetovém obchodě PALM Crete je nové. V případě prodeje zlevněného zboží, kde byla sleva poskytnuta z důvodů např. nekompletnosti zboží, drobného poškození apod., je zákazník o druhu a rozsahu vady informován předem.

Uzavírání objednávky, smlouvy

Webové stránky PALM Crete obsahují nabídku zboží a služeb prodávajícího, spočívající v prodeji specializovaných výrobků pro stavbu – stavební chemii.

Cena za zboží ve webovém rozhraní, jsou vždy uvedeny bez DPH i s DPH dle platných předpisů.Před uzavřením smlouvy je celková cena zobrazena spotřebiteli vždy jako konečná, a to včetně DPH. Zobrazená cena je konečnou cenou, včetně finančních nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu.

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní a jejím odesláním prodávajícímu. Tento formulář bude obsahovat informace o objednávaném zboží (typ, velikost, barva, počet), způsob úhrady celkové ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

U každého zboží je uvedena charakteristika tohoto zboží, včetně materiálové povahy a zjevných užitných vlastností. Zdrojem pro tyto užitné vlastnosti k jednotlivých výrobkům je informační databáze výrobce konkrétního druhu zboží. Výrobce je u zboží vždy uveden.

Výše popsaný formulář je generován automaticky, a to vložením požadovaného zboží do košíku a zvolením způsobu úhrady a dodání samotným kupujícím. Kupující má možnost v kterémkoliv okamžiku plně kontrolovat obsah své objednávky, včetně ceny za zboží. Zkontrolovanou objednávku může kupující o své svobodné vůli odeslat prodávajícímu pouhým kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

Kupující bude neprodleně informován o své objednávce prodávajícím, čímž bude také potvrzeno přijetí této objednávky prodávajícím.

K uzavření smlouvy může dojít také v písemné formě.

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu PALM Crete jsou považovány za závazné. Po odeslání objednávky obdrží objednávající potvrzení své objednávky na e-mail, který uvede v objednávce. Prodávající není odpovědný za poskytnutí chybné elektronické adresy kupujícím.

Předmět kupní smlouvy

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující se kupní smlouvou zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží.

Dodání zboží prodávajícím

Obvyklá doba doručení objednaného zboží je do 3 pracovních dnů. Uvedená doba dodání je pouze informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. Pokud zboží není aktuálně skladem, je zákazník bezprostředně písemně informován o předpokládané době dodání. V případě nevyhovující doby dodání, může zákazník odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení je nutné potvrdit písemně. Termín dodání se v takovém případě pohybuje zpravidla do 10 kalendářních dnů, pokud není uvedeno jinak. O zpoždění dodávky nebo  vyprodání zboží bude objednávající neprodleně informován. V případě, že nebudeme schopni vybavit Vaši objednávku  a to zcela, nebo z části, budeme Vás rovněž kontaktovat e-mailem či telefonicky. Pokud Vás nelze kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce, pro možnost kontaktu dopravce s kupujícím a dohodnutí času dodávky zboží v průběhu dne dodání.

Cena za dodávku zboží (poštovné a balné)

K ceně za zboží je připočteno poštovné a balné v souladu s povahou a druhem zasílaného zboží. Internetový obchod PALM Crete se řídí platným sazebníkem zvolených přepravních firem a zákazník je vždy o ceně přepravného informován předem.

Některé zásilky spadají do kategorie ADR přepravy (nebezpečné chemické látky). V těchto případech je zákazník o ceně za přepravné informován dodatečně, ještě před odesláním zboží. Cena ADR přepravného se vypočítá podle vzdáleností v km mezi prodávajícím a kupujícím a řídí se platným sazebníkem pro ADR přepravu PPL Sprint.

Po dohodě předem, je možné objednané zboží vyzvednou kupujícím v místě sídla a provozovny prodávajícího.

Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží. Způsob úhrady může kupující zvolit při uzavírání objednávky ve webovém rozhraní. Kupující má možnost výběru z následujících možností:

 • platba předem, a to převodem na účet prodávajícího 670100 – 2208389405/6210
 • v hotovosti na dobírku

V případě objednávky zboží v celkové hodnotě nad 7.000 CZK (včetně DPH) uhradí kupující smluvní cenu za zboží předem, a to převodem na účet prodávajícího. Ve webovém rozhraní se také zobrazí pouze tato jediná možnost. Možnost úhrady za zboží v celkové hodnotě přesahující 7.000 CZK jiným způsobem, je možné pouze po písemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

Nevyzvednuté zásilky

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na vyžádání zákazníka. V takovém případě bude po zákazníkovi požadována uhrazení finančních nákladů spojených se zasláním zboží (původního i nového).

V případě nevyzvednutých zásilek, v souladu s §1721 novely občanského zákoníku 89/2012 Sb., bude prodávající požadovat po kupujícím částečné plnění vzniklého závazku, a to ve výši poštovného, které bylo spotřebováno třetí stranou (dopravcem) na přepravu objednaného zboží a bude doloženo vhodným a prokazatelným způsobem.

V případě vrácení zásilky dodavateli (např. odmítnutí, nevyzvednutí ve stanovené lhůtě apod.) a následném požadavku odběratele na její opětovné doručení, bude odběrateli naúčtováno zvýšené poštovné o 100 CZK.

Tento případ není považován za odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.


Zapůjčení zboží

Zákazníci, kteří nejsou konečným spotřebitelem objednaného zboží, si mohou zapůjčit vzorek požadovaného zboží. Zapůjčení je však nutné bezpodmínečně dohodnout telefonicky a písemně předem. Na takto zapůjčený vzorek bude vystavena faktura se zápůjčním listem. Do 14 dnů je možné zboží vrátit v původním obalu, nepoškozeném stavu a nenošené. Zákazníkovi bude zpětně uhrazena pouze cena zapůjčeného zboží (bez poštovného a balného).

Převzetí zásilky kupujícím

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu, kterým je přepravce vybaven. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit prodávajícímu do 2 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od objednání zboží. Prodávající uplatní právo na úhradu škody, spojené zejména s úpravou objednaného zboží na přání zákazníka (výroba na objednávku, nátisk, gravírování apod.).Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od data převzetí zboží.

Úkony pro odstoupení od smlouvy jsou chronologicky seřazeny níže.

 • Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemně, a to vyplněním vzorového formuláře „odstoupení od smlouvy“, který je volně dosažitelný v zápatí těchto obchodních podmínek, ve webovém rozhraní internetového obchodu PALM Crete.
 • Vyplněný formulář odešle kupující elektronickou poštou prodávajícímu na elektronickou adresu lenka.kocandova@palmcrete.cz.
 • Prodávající pak písemně – elektronickou poštou, potvrdí kupujícímu jeho přijetí bez zbytečného odkladu.
 • Kupující je povinen zaslat, nebo jiným způsobem předat prodávajícímu vracené zboží, a to nejpozději do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy podle § 1831 zákona 89/2012 Sb. Zboží musí být doručeno zpět, to bez známek používání, nepoškozené a nejlépe v původním obalu (není podmínkou), spolu s kopií faktury za zboží na adresu PALM Crete, Lenka Kocandová, Větrná 872, Moravský Krumlov 672 01.
 • V případě poškození zboží způsobené nevhodným zvolením obalu, je zboží klasifikováno jako dále neprodejné za běžnou cenu. V takovém případě budou prokazatelné náklady, spojené s uvedením výrobku do původního stavu, přičteny na vrub zákazníka a celková kompenzace bude o tuto částku ponížena. V případě nevratného poškození bude zboží klasifikováno jako dále neprodejné a jako takové, bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady. Kupující bude o tomto předem písemně informován formou elektronické pošty.
 • Definice termínu vhodného obalu je vždy uvedena ve volně přístupných přepravních podmínkách zvoleného dopravce a je závislá na druhu a povaze zasílaného zboží.

· Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato a kupující se tak vystavuje riziko zvýšených nákladů na jeho zpětné zaslaní.

 • Zpětná úhrada celkové finanční částky, zaplacená kupujícím za zboží a náklady spojené s jeho dodáním na adresu kupujícího, budou prodávajícím uhrazeny ve 14 denní lhůtě počínající dnem, kdy bylo vrácené zboží doručeno zpět na adresu prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, nese kupující náklady spojené s vrácením tohoto zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. § 1837

Záruka na zboží

Prodávající poskytuje záruční dobu kupujícímu v délce 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není z povahy výrobků záruční doba zkrácena na 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Odstíny barev hotových výrobků (produktů) se mohou nepatrně lišit od zobrazeného náhledu. Důvodem může být jiná výrobní šarže, odlišné nastavení správy barev monitoru, případně odlišné podmínky nasvícení produktů při výrobě studiových fotografií.

Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Odpovědnost za vady a nebezpečí škody

Jestliže je kupující povinen, podle dohodnutých podmínek, zaslat zboží kupujícímu zvoleným dopravcem, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci.

Jestliže bylo smluveno převzetí zboží na adrese provozovny prodávajícího (osobní odběr),přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost uhradit dohodnutou kupní cenu.

Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí, a to co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží před použitím zboží.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad. Shodou s kupní smlouvu se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím.

V případě, že prodávaná věc není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu, odpovídající kupní smlouvě. Možným způsobem je výměna věci, nebo její oprava. Není-li tento způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, se považuje za rozpor, existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou v době záruky. To neplatí v případě použitého, nebo rychle se kazícího zboží.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího , uplatňuje kupující u prodávajícího, a to na adrese provozovny:

PALM Crete

Lenka Kocandová Větrná 872

672 01 Moravský krumlov

Lenka.kocandova@palmcrete.cz

Reklamační řád

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu – faktury, s uvedením důvodu reklamace.

O přijetí reklamace bude zákazník neprodleně písemně informován. Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme písemně informovat.

V případě zaslání zboží, které je v rozporu s objednávkou (kupní smlouvou), kdy procesní chyba vznikla na straně prodávajícího, je toto považováno za oprávněnou reklamaci.

 • Reklamované zboží zašlete na adresu PALM Crete, Lenka Kocandová, Větrná 872, 67201 Moravský Krumlov.
 • Reklamované zboží posílejte běžným způsobem a bez dobírky. Náklady na zaslání dodavateli hradí kupující.
 • Balík musí obsahovat reklamované zboží, kopii faktury, popis důvodu reklamace a kontakt.
 • Neprodleně Vás budeme informovat o následném postupu.
 • Zpáteční cestu vyreklamovaného zboží (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
 • Zboží bude zasláno zpět, včetně reklamačního protokolu.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v plné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Výměna zboží

Jestliže dojde k chybnému výběru velikosti, barvy apod., zašlete nepoužívaný a nepoškozený výrobek zpět a my Vám jej vyměníme ve lhůtě do 14-ti dnů od doručení zásilky (kalendářní dny). Při prvním zaslání vyměněného zboží nebude odběrateli účtováno nové poštovné a balné. Měněné zboží zasílejte na adresu: PALM Crete, Lenka Kocandová, Větrná 872, 67201

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu, s výjimkou přepravce objednaného zboží (Česká Pošta, PPL).Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Rozhodčí doložka

Strany se dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze slouvy, nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, sporů z jejího zajištění, výkonu či ukončení práv z tohoto právního vztahu vznikajících nebo s ním souvisejících, bude rozhodovat rozhodce v rozhodčím řízení, s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., a pro případ, že by se rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce v rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, oba na adrese Sdružení rozhodců, a. s., IC: 63 49 66 58, se sídlem v Brně, Příkop 8.

Rozhodčí řízení je neveřejné a strany se dohodly v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení na tom, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů .

Za projednávání sporu rozhodcem bude rozhodci uhrazen poplatek ve výši 2% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč s tím, že poplatek je hrazen žalobcem po zahájení řízení na základě výzvy rozhodce.

Strany se dále ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení dohodly, že náklady rozhodčího řízení tvoří poplatek za rozhodčí řízení a vlastní náklady stran; každá strana nese zpravidla sama náklady, které ji vznikly. V rozhodčím nálezu může být přiznána náhrada jejích nákladů, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu. Odměna za zastupování účastníka advokátem, náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas patří k nákladům řízení. Určení výše odměny za zastupování účastníka advokátem se řídí vyhláškou č. 484/ 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a určení výše náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas se řídí vyhláškou č. 177/ 1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Strany souhlasí s tím, že podle výše uvedených pravidel bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení. Vztahuje-li se důvod neplatnosti této rozhodčí doložky jen na část této rozhodčí doložky, je neplatnou jen tato část.PALM crete

Lenka Kocandová

Větrná 872

672 01 Moravský Krumlov

Tel.       + 420 539 003 020

Mob.     + 420 732 120 450

lenka.kocandova@palmcrete.cz

 

www.palmcrete.cz